ایده برای اسم پیج اینستاگرام

اسم برای پیج اینستا ۱۰۰۰+ ایده جدید و ناب

اسم پیج اینستا

اسم برای پیج اینستا

اسم برای پیج

اسم پیج های معروف اینستاگرام

اسم برای پیج کاری

اسم برای اینستاگرام

اسم پیج برای اینستا

اسم خاص برای اینستاگرام انگلیسی

اسم خاص برای اینستاگرام

اسم برای پیج انگیزشی

 • اسم برای اینستا
 • اسم برای پیج دست سازه
 • اسم پیج کاری
 • ایده اسم پیج
 • ایده برای ایدی اینستا
 • ایده ایدی اینستا
 • اسم پیج اینستا دخترونه
 • اسم پیج انگیزشی
 • اسم برای پیج هنری
 • اسم پیج اینستاگرام
 • اسم انگیزشی برای پیج
 • ایده آیدی اینستا
 • اسم پیج هنری
 • اسم اینستاگرامی
 • اسم خاص برای پیج اینستا
 • ایده برای اسم پیج
 • ایده برای اسم پیج اینستاگرام
 • اسم هنری برای پیج
 • انتخاب اسم برای پیج اینستاگرام انگلیسی
 • اسم برای پیج اینستاگرام
 • انتخاب اسم برای پیج اینستاگرام
 • اسم پیج اینستا برای کسب و کار
 • اسم قشنگ برای پیج اینستا
 • اسم زیبا برای پیج اینستا
 • اسم لاکچری برای اینستا
 • اسم پیج لباس زنانه در اینستاگرام
 • اسم برای پیج کلیپ
 • نام کاربری خفن برای اینستا
 • ایده برای آیدی اینستاگرام
 • اسم خوب برای پیج اینستا
 • نام برای پیج اینستا
 • اسم های خاص هنری برای اینستاگرام
 • اسم برای فن پیج
 • اسم شیک برای پیج اینستا
 • اسم برای پیج کاری اینستا
 • اسم جذاب برای پیج اینستا
 • پیج طراحی اسم در اینستاگرام
 • اسم برای پیج تکست
 • اسم اینستاگرام
 • اسم برا پیج
 • اسم برای پیج متن نوشته
 • اسم برای پیج کلیپ اینستا
 • نام برای اینستا
 • اسم عاشقانه برای پیج اینستا
 • ایده اسم پیج اینستاگرام
 • اسم در اینستاگرام
 • اسم برا پیج اینستا
 • اسم برای پیج متن
 • اسم مناسب برای پیج انگیزشی
 • پیشنهاد آیدی اینستاگرام
 • اسم پیج تبلیغاتی
 • اسمی برای پیج اینستا
 • اسم برای پیچ اینستا
 • نام پیج اینستا
 • اسم اینستا
 • اسم برای اکانت اینستا
 • اسم برای پیج کسب و کار
 • بهترین اسم برای پیج اینستاگرام
 • پیشنهاد ایدی برای اینستا
 • اسم برای پیج عکس نوشته
 • اسم های خاص برای اینستاگرام
 • اينستا گرام خاص اسم برای پیج اینستا
 • ایده نام کاربری اینستا
 • اسم برای پیج ادیت
 • اسم پیج پسرانه
 • اسم پيج اينستاگرام
 • اسم خوب برای اینستا
 • ایده اسم پیج هنری
 • اسم پیج هنری دست سازه
 • اسم پیج اینستا برای کلیپ
 • اسم خاص پیج اینستا
 • اسم پیج کلیپ
 • نام کاربری برای اینستاگرام دخترانه
 • اسم پیج عاشقانه
 • اسم پروفایل اینستا
 • اسم دخترانه برای پیج اینستا
 • اسم پیج خاص
 • اسم خاص برای پیج کاری اینستاگرام
 • اسم جالب برای پیج اینستا
 • اسم پیشنهادی برای پیج
 • اسم واسه پیج اینستا
 • اسم اکانت اینستا
 • اسم های زیبا برای پیج اینستاگرام
 • اسم پیج هنری خاص
 • بهترین اسم پیج اینستاگرام
 • اسم برا اینستا
 • ایده برای یوزرنیم اینستا
 • اسم برای پیج های انگیزشی
 • نام کاربری اینستا دخترانه
 • بهترین اسم برای اینستاگرام
 • اسم برای پیج دخترانه
 • اسم برای پیج خنده دار
 • نام کاربری زیبا برای اینستاگرام
 • اسم پیج خنده دار
 • ایده برای آیدی اینستا
 • اسم پیج دخترانه
 • اسم پیج خفن
 • پیشنهاد اسم پیج
 • اسم برای پیج هنری اینستا
 • اسم برای پیج اینستا کاری
 • اسم هنری برای پیج اینستاگرام
 • اسم برای پروفایل اینستا
 • اسم برای اینستا گرام
 • اسم فانتزی برای پیج
 • ایده اسم برای اینستاگرام
 • اسم پیج کاری خاص
 • اسم پیچ اینستا
 • اسم پیج دخترونه
 • اسم زیبا برای پیج
 • پسوند برای اسم پیج
 • اسم های اینستاگرامی
 • اسم برای پیج ادیت کلیپ
 • اسم برای یوزرنیم اینستا
 • اسم پیچ
 • اسم پیج برای اینستاگرام
 • اسم کوتاه برای اینستا
 • اسم پیشنهادی برای پیج تکست
 • بهترین اسم ها برای پیج اینستاگرام
 • نام پیج انگیزشی
 • اسم ناب برای اینستا
 • اسم لاکچری برای پیج اینستا
 • اسم کاربری برای اینستا
 • انتخاب اسم پیج اینستاگرام
 • اسم برای پیج اینستا شخصی
 • اسم جالب برای اینستا
 • اسم برای پیج انگیزشی دخترونه
 • اسم برای پیج شخصی
 • اسم‌پیج
 • نمونه ایدی اینستا
 • اسم های انگیزشی برای پیج اینستا
 • اسم پیج کلیپ ساز
 • ایده اسم اینستا
 • اسم های خاص برای پیج اینستاگرام
 • اسم پیج برای کودکان
 • اسم برای پیج عاشقانه
 • اسم واسه اینستا
 • اسم اکانت مذهبی انگلیسی
 • اسم انگلیسی برای پیج اینستا دخترونه
 • نام کاربری اینستا پسرانه
 • اسم پیج زیبا
 • اسم پیج کاری اینستا
 • اسم نام کاربری برای اینستا
 • اسم های خاص برای پیج اینستا
 • اسم خوب برای پیج
 • اسم زیبا برای پیج کاری اینستا
 • اسم خاص برای پیج شخصی
 • اسم خاص برای پیج کاری
 • ایده برای اسم فن پیج
 • اسم پیج واسه اینستا
 • اسم پیج های معروف اینستاگرام انگلیسی
 • اسم پیج اینستاگرام کاری
 • ایده اسم فن پیج
 • اسم خفن برای پیج اینستا
 • اسم برای آیدی اینستا
 • اسم خاص برای پیج
 • اسم برای پیج لباس اینستاگرام
 • اسم برای نام کاربری اینستا
 • بهترین ایدی برای اینستا
 • اسم برای پیج کلیپ سازی
 • اسم پیج کاری در اینستا
 • اسم پیج شخصی
 • نام زیبا برای پیج اینستا
 • ایده برای آیدی فن پیج
 • اسم پیج تکست
 • اسم برای پیج ادیت اینستا
 • اسم فانتزی برای پیج اینستاگرام
 • اسم پیج برای کلیپ ساز
 • ایده اسم پیج انگیزشی
 • اسم ایدی باکلاس انگلیسی
 • نام کاربری زیبا
 • اسم خفن برای پیج
 • اسم پیج زیبایی
 • اسم خاص برای اینستا
 • انتخاب اسم برای پیج کاری اینستاگرام
 • اسم پیج هنری اینستا
 • اسم برای پیج لباس فروشی اینستاگرام
 • انتخاب اسم اینستاگرام
 • نام کاربری خوب برای اینستا
 • اسم پیج برای ادیت
 • آیدی اینستا برای پیج کاری
 • اسم های جذاب برای اینستا
 • اسم هنری خاص برای پیج
 • انتخاب اسم برای پیج هنری اینستاگرام
 • یک اسم برای پیج اینستا
 • اسم های پیج اینستا
 • اسم های زیبا برای پیج
 • اسم واسه پیج
 • اسم پیج اینستا خاص
 • اسم برای پیج روزمرگی
 • اسم های زیبا برای اینستاگرام
 • نام پیج برای اینستا
 • اسم واسه پیج کاری
 • بهترین اسم برای پیج
 • اسم های قشنگ برای اینستا
 • اسم های باحال برای پیج اینستاگرام
 • اسم پیج عکس نوشته
 • ایده اسم برای ایدی اینستا
 • ایده نام کاربری اینستاگرام
 • اسم برای ایدی اینستا
 • اسم مناسب برای پیج اینستاگرام
 • اسم مناسب برای پیج هنری
 • انتخاب اسم پیج
 • بهترین نام کاربری برای اینستاگرام
 • اسم برای پیج کاری هنری
 • لقب های اینستا
 • پیشنهاد اسم برای پیج اینستاگرام
 • نام برای پیج
 • اسم های قشنگ برای پیج اینستا
 • اسم پیج لباس اینستا
 • اسم های پیشنهادی برای پیج اینستا
 • ایده اسم برای پیج
 • اسم عاشقانه برای پیج
 • اسم پیج برای کلیپ
 • اسم دخترانه برای نام کاربری اینستا
 • ایده نام کاربری
 • پیشنهاد یوزرنیم اینستا
 • اسم های خوب برای پیج اینستا
 • اسم براي پيج اينستا
 • اسم های خاص برای پیج کاری
 • اسم های خوب برای اینستا
 • اسم برای پیج دیزاین
 • اسم واس اینستا
 • اسم دخترانه زیبا برای پیج اینستا
 • اسم برای پیج تبلیغاتی
 • اسم خوب برای پیج کاری اینستا
 • اسم زیبا برای اکانت اینستا
 • اسم های خاص برای پیج
 • نام های زیبا برای اینستاگرام
 • آیدی پیشنهادی برای اینستا
 • اسم واس پیج اینستا
 • اسم پیج مذهبی اینستاگرام انگلیسی
 • اسم اینستایی
 • اسم های جالب برای پیج اینستا
 • اسم خفن برای پیج ادیت
 • ایده آیدی
 • اسم های پیج
 • اسم پیج خاص برای اینستا
 • اسم مناسب برای پیج خنده

✈️🌟دلت سفر خارجی میخواد؟؟؟ میتونی با لحظه آخر با ۲ تومن بری ترکیه🌟✈️

———————.

اسم اینستاگرام : بعد از این که پروفایل خودتون رو در شبکه های مجازی تنظیم کردید باید نام کاربری مناسبی برای اون پیدا کنید.

 

انتخاب نام کاربری خیلی مهمه!!! چرا که میتونه باعث جلب توجه سایر کاربران بشه و اون ها با خواندن نام پروفایل شما مشتاق شوند که از پروفایلتون دیدن کنند.

ادامه مطلب  نحوه دیدن استوری بدون سین خوردن در اینستاگرام

 

در این قسمت ترفندهایی ارائه شده که به شما کمک می کنه برای انتخاب نام پروفایلی که برای بیزینس خود ایجاد کرده اید، ایده های جذابی بگیرید

 

یک سری ترفندهایی وجود داره که با استفاده از آن ها می تونید اسمی برای پروفایل خودتون انتخاب کنید که تا قبل از آن استفاده نشده است.

ایده برای اسم پیج اینستاگرام به چند دلیل مهم است. نکته مهم تر از آن این است که شما دقیقا منظورتان از ایده برای اسم پیج اینستاگرام چیست؟

همانطور که می‌دانید این برنامه دو بخش مختلف دارد. یکی یک نام کاربری مناسب برای اینستاگرام است که در ابتدای ثبت نام در این اپلیکیشن انتخاب می‌کنید و یکی نام برای پیجتان است. شاید بدانید که دقیقا منظورمان چیست و شاید هم دقیقا متوجه این موضوع نشده باشید.

اما نگران نباشید در این مقاله چند بخش مختلف را برای شما شرح خواهیم داد.

 • نام کاربری در اینستاگرام به چه معناست
 • ایده برای انتخاب اسم پیج اینستاگرام
 • ایده اسم برای اینستاگرام
 • تاثیرات انتخاب اسم صفحه اینستاگرام بر روی سئوی این برنامه
 • اسم اکانت اینستاگرام دخترانه
 • اسم اکانت اینستاگرام پسرانه

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: درامد از اینستاگرام چقدر است؟ [رازهای گفته نشده]

اسم برای پیج ایسنتاگرام

بایدها و نبایدهای انتخاب اسم در اینستاگرام

قبل از آنکه به سراغ راهکارها و ایده‌های مختلف برای انتخاب اسم مناسب در اینستاگرام برویم، لازم است با بایدها و نباید‌هایی که درباره این موضوع وجود دارند، کمی بیشتر آشنا شویم:

نکاتی که باید در انتخاب اسم مناسب در نظر بگیرید

به طور کلی برای انتخاب یک اسم مناسب ویژگی‌های زیر را درنظر بگیرید:

خاص و منحصر به فرد– تلاش کنید اسمی منحصر به فرد و تازه را برای صفحه خود انتخاب کنید. به هیچ عنوان سعی نکنید از افراد موفق یا از صفحاتی که درباره موضوع مشترک با شما محتوا تولید می‌کنند، کپی برداری کنید. کاربران باید بتوانند متوجه تمایز شما با دیگران شوند.

سادگی در عین زیبایی– اسم سخت و عجیب و غریب انتخاب نکنید! نام کاربری شما در ذهن کاربران به راحتی باقی بماند. روزانه چند اسم در فضای ایسنتاگرام می‌بینید؟ اسمی را انتخاب کنید که تا حد ممکن کوتاه و با معنی باشد تا توجه کاربران را به خود جلب کند. نام کاربری در اینستاگرام هرچه کوتاه‌تر باشد، بهتر است.

اشتراک با دیگر شبکه‌های اجتماعی– احتمالا در شبکه‌های اجتماعی دیگری نیز حضور دارید. سعی کنید نام کاربری اکانت‌های مختلف خود را یکپارچه کنید تا کاربران دیگر راحت‌تر صفحه شما را پیدا کنند.

توصیه ما این است که برای انتخاب نام کاربری مناسب، از انجام کارهای زیر خودداری کنید:

استفاده از نقطه و اعداد– تا حد ممکن سعی کنید از نقطه یا اعداد استفاده نکنید. استفاده از چنین نمادهایی پیدا کردن صفحه شما را برای کاربران با مشکل مواجه می‌کند.

به کارگیری اسامی بی‌ربط– گاها پیش می‌آید که برای سریع‌تر دیده شدن کاربران تصمیم می‌گیرند از نام برندها یا اشخاصی در صفحه خود استفاده کنند که به آن‌ها تعلق ندارد، واضح است که این کار به نفع آن‌ها نخواهد بود.

استفاده از حروف تکراری– سعی کنید یک حرف تکراری را چندین بار پشت سر هم استفاده نکنید. این کار پیدا کردن شما برای کاربران مشکل می‌کند.

انتخاب اسم پیج اینستاگرام

انتخاب یک نام کاربری (username) مناسب در اینستاگرام به شما کمک می‌کند تا مخاطبان بیشتری را جذب کنید و صفحه محبوب‌تری داشته باشید.

این روزها با رونق گرفتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دنبال کردن اهداف مختلف، پیدا کردن اسم جدیدی که توجه کاربران را به خود جلب کند، کمی سخت‌تر از

گذشته شده. درواقع برای انتخاب اسم در اینستاگرام با مشکلاتی مثل موارد زیر رو به رو هستید:

 

 1. اسمی که انتخاب می‌کنید در گذشته توسط کاربر دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.
 2. گاهی وقت‌ها ممکن است مجبور شوید از علائم یا اعداد استفاده کنید که یادآوری اسم اکانت شما را سخت می‌کند.
 3. اسم‌های مشابه بسیار زیادی وجود دارند که ممکن است کاربران آن‌ها را با اکانت شما اشتباه بگیرند.

 

بنابراین انتخاب یک اسم مناسب برای جذب کاربران در اینستاگرام بسیار حیاتی است. در واقع اولین چیزی که در این شبکه اجتماعی کاربران در پروفایل شما می‌بینند، همین نام کاربری است.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: هشتگ های معروف انگیزشی [۵۰+ #]

*بعد از انتخاب اسم نوبت به جذب فالوور میشه و ما به شما استفاده از ربات اینستاگرام رو پیشنهاد میکنیم*

ربات اینستاگرام

قیمت ربات اینستاگرام

میخوام از ربات استفاده کنم

نام کاربری پیشنهادی برای اینستاگرام (یوزرنیم)

ایده برای اسم پیج اینستاگرام اگر پیج شما شخصی است و برند خاصی را رهبری نمی‌کنید و مخاطبین قرار است که با یک فرد در ارتباط باشند،

 • نام و نام خانوادگی
 • عدد سال تولد
 • کلمات مورد علاقه شخصی

کلمات مرسوم به زبان های دیگر را می‌توانید بگذارید
برای مثال:

مثال نام کاربری پسرانه برای اینستاگرام در نام و نام خانوادگی:

saeed.afshar
saeed_afshar
saeedafshar1352
afshar1352
saeed1352afshar
afshar.saeed
s_afshar
s_a_1352
saeed_1352

نمونه نام کاربری برای اینستاگرام کلمات مورد علاقه:

saeedshadow
saeedhope
saeedUnbreakable

نام کاربری خاص برای اینستاگرام برای پیج های شخصی می‌تواند شامل کلمه های مورد علاقه شما به هر زبان دیگری باشد. حتی اگر امتحان کردید و آن اسم ها قبلا ثبت نام شده بودند سعی کنید با جداکردن . یا _ امتحان کنید.

نام کاربری برای اینستاگرام پسرونه (استفاده از ترند های روز)
ایده برای اسم پیج اینستاگرام چه برای پسران و یا دختران می‌تواند استفاده از چالش ها و یا بحث های روز دنیا باشد:

saeed1399
saeedselfi
saeed_summer

انتخاب اسم های زیبا اینستاگرام و یا نام کاربری زیبا برای اینستاگرام برای کسانی که با پیج شخصی کار می‌کنند شاید آنقدرها هم سخت نباشد و نیاز به تفکر و وقت گذاشتن برای آن نیست.

نام کاربری های زیبا برای اینستاگرام

ایده اسم اینستاگرام بیشتر برای کسب و کارها و کسانی که قرار است منبع درآمدی در این برنامه داشته باشند و همچنین برند خود را معروف کنند اهمیت باید داشته باشد.

بعد از گفتن چند نکته به سراغ انتخاب نام کاربری برای اینستاگرام کسب و کارها خواهیم رفت.

بهترین نام کاربری برای اینستاگرام (مختص کسب و کارها)

افراد بسیار کمی برای انتخاب اسم پیج اینستاگرام خود وقت میگذارند و از همه مهم تر شاید از ۱۰۰ شرکت و یا استارت آپ نوپا نه تنها برای برند سازی خود اهمیت نمیدهند که هیچ، کلا وقت آنچنانی برای شبکه های مجازی نمیگذارند. آموزش رایگان کسب درآمد از پیج اینستاگرام به شما کمک خواهد کرد تا بهتر این برنامه را بشناسید.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: اولین پست اینستاگرام چه باشد؟ [ ۵ پیشنهاد بکر]

نام برای پیج اینستاگرام

دقت داشته باشید که شما صاحب یک کسب و کار هستید و باید یک نام پر از معنا و یا مرتبط برای پیجتان انتخاب کنید به دلایل زیر:

 • شما یک فروشگاه هستید و تنها فرق شما با فروشگاه یا شرکت اصلیتان مجازی بودن این سیستم است
 • اسم ایدی اینستاگرام شما در خاطر کاربران خواهد ماند
 • اسم جذاب اینستاگرام باعث کشش مخاطب به سمت شما می‌شود
 • اسم برای صفحه اینستاگرام باید نشان دهنده شغل شما باشد
 • اسم برای حساب اینستاگرام یک کسب و کار باید معنا و مفهوم داشته باشد
 • اسم مناسب برای صفحه اینستاگرام تاثیرات فراوانی در هدایت مشتری ها به سمت شما دارد
 • اینستاگرام اسم فارسی را اجازه نمی‌دهد بگذارید باید به حروف انگلیسی بنویسید
 • اما در زیر برخی از کسب و کارها را بررسی و ایده برای اسم پیج اینستاگرام به شما خواهیم داد.
ادامه مطلب  از کجا بفهمیم هاید استوری شدیم؟ مرداد 1400

ربات افزایش فالوور اینستاگرام

اسم خاص برای اینستاگرام انگلیسی

برای انتخاب نام کاربری برای اینستاگرام به صورت انگلیسی مهم است که به زمینه کاری خود دقت داشته باشید و اسم پروفایل شما مناسب کارتان باشد. اما از آنجا که بیشتر اسم پروفایل زیبا قبلا رزرو شده است باید با یک کلمه دیگر آن را ترکیب کنید. اگر هیچ ایده ای در این باره ندارید موارد زیر را بخوانید.

اسم کودک اینستاگرام

اگر شغلی دارید که مرتبط با کودکان است اسم های اینستاگرامی زیر می‌تواند به شما کمک کند:

 • child_store
 • child.tehran
 • store_kodakane
 • kodakstore
 • baby_store
 • babytor
 • kodakanekharid
 • babykharid

اینها نمونه هایی برای اسم فروشگاه اینستاگرام برای کودکان است. لزوما نباید این اسم ها آزاد باشند. شما می‌توانید از ترکیب این اسم ها و یا بخشی از آنها با ترکیب برندتان استفاده کنید.

اسم اینستاگرام ورزشی

اسم شیک اینستاگرام برای این دسته انتخاب ورزش هدف و ترکیب آن ورزش با علایق و یا برندشان است.

 • akhbarfootball
 • footballnews
 • varzeshvatoop
 • toopvarzeshi
 • footballipage
 • lebasevarzeshi

لقب برای نام کاربری اینستاگرام ورزشی می‌تواند ترکیب کلمات:

 • sport
 • varzesh
 • toop
 • toor
 • tor
 • darvaze

همچنین ترکیب با ورزش کاریتان که برای آن پیج زده اید می‌تواند یک نام کاربری زیبا برای اینستاگرام شما باشد.

نام کاربری عاشقانه اینستاگرام

ایده برای اسم پیج اینستاگرام هایی که در زمینه روابط عاشقانه یا مرتبط به این موضوع کار می‌کنند می‌تواند ترکیبی از کلمات زیر باشد:

 • love
 • lovely
 • eshgh
 • alaghe
 • romantic
 • interest
 • beloved

نام کاربری عاشقانه برای اینستاگرام باید ترکیبی از کار شما و نشان دهنده حوزه فعالیت شما باشد. مثلا اگر پیجی دارید که در مورد روابط عاشقانه مطلب می‌گذارید، دقت کنید که استفاده از کلمات بالا می‌تواند تاثیرگذار باشد.

اسم اینستاگرام دخترانه یا اسم اکانت قشنگ دخترونه
اسم برای اینستاگرام دخترانه فروش لباس می‎تواند شامل کلمات:

 • lebas
 • forosh
 • store
 • dokhtarone
 • girl
 • woman

نام کاربری اینستاگرام دخترانه برای عکس نوشته یا متن های خاص، اسم ایدی باکلاس اینستاگرام دخترانه:

 • girl
 • dokhtar
 • dokhtarone
 • samimane
 • khanomi
 • khanomane
 • dokhtarpasand

اسم اینستاگرامی دخترانه:

 • Little Miss
 • choco girl
 • cool girl
 • Angel Girl
 • makeup queen
 • heart hacker

اسم دخترانه شیک اینستاگرام:

 • blossom
 • blueberry
 • Kitty
 • Doll Face
 • candy

نام کاربری برای اینستاگرام دخترونه:

 • witch girl
 • cuteTeen
 • roseberry
 • bad girl

اسم اینستاگرام انگلیسی

ایده برای اسم پیج اینستاگرام : نام کاربری زیبا برای اینستاگرام انگلیسی یا در واقع استفاده از کلمات با معنای انگلیسی می‌تواند مناسب برخی از کسب وکارها باشد.

معمولا کسب و کارهایی که با افرادی در خارج از کشور ارتباط دارند بهتر است اسم برای اینستاگرام انگلیسی زبان خود و یا اسم خاص برای نام کاربری اینستاگرام خود انتخاب کنند تا هم مشتریا خارج از کشور و هم افراد داخل کشور نام کاربری اینستاگرام زیبای آنها را به یاد بسپارند.

ایده برای اسم پیج اینستاگرام 1

مثلا کسب و کاری که در حوزه فروش محصولات آرایشی به صورت بین المللی است بهتر است از کلماتی همچون:

 • لوازم آرایش
 • آرایش
 • زیبایی
 • جذابیت
 • هیجان انگیز

با اهمیت دادن به مواردی چون انتخاب اسم پیج مناسب که مربوط به حوزه فعالیت ما در این شبکه اجتماعی پر طرفدار باشد. از طرفی نیز میتوانیم با برند سازی و معروف کردن کسب و کار خود از بسیاری از رقیب های خودمان پیشی بگیریم و یک منبع درآمد دومی در اینستاگرام برای خود دست و پا کرده باشیم.

اسم اینستاگرام مذهبی

نام کاربری مذهبی برای اینستاگرام هم مثال دیگر شغل ها باید مرتبط به حوزه کاری باشد. که می‎تواند از اسم زیبای اینستاگرامی :

 • خدا
 • عبادت
 • دعا
 • نیایش
 • آسمان
 • بالا

برای جذب مخاطب استفاده کند. انتخاب نام کاربری زیبا برای اینستاگرام این دسته بسیار در جذب افراد تاثیر گذار است و هرچه از نام کاربری غمگین برای اینستاگرام استفاده نکنند جذاب تر است.

اسم اینستاگرام پسرانه

اسم برای اینستاگرام پسرها بسیار ساده است. فقط کافی است که به شغل و یا علاقه کاری خود در اسم صفحه اینستاگرام خود توجه کنند. اگر کسب و کار شما در مورد بازی های کامپیوتری است:

 • نام بازی مورد علاقه
 • نام بازی محبوب روز
 • نام یکی از شخصیت های بازی محبوب عموم افراد
 • تیکه کلام خاص یک بازی
 • نام منطقه ای از بازیایده اسم پیج اینستاگرام

مناسب شماست.

اما اسم پیج اینستاگرام پسرانه فروش اجناس و یا کسب و کارهای خاص بهتر است بسته به کار شما و یا نوع جنسی که می‌فروشید باشد.

اسم هنری اینستاگرام

اسم های جالب اینستاگرام برای افراد هنرمند هم که واضح است. نام هنری که در آن فعالیت می‌کنید می‌تواند اسم لاکچری اینستاگرام شما باشد. اما همچنین از موارد زیر هم می‌توانید برای اسم خود استفاده کنید:

 • ابزار هنرمندی خود
 • یکی از آثار معروف حوزه هنری خود
 • افراد معروف
 • شهر هنری

همچنین یکی دیگر از نام کاربری جالب یا اسم برای پیج دست سازه برای اینستاگرام می‎تواند با کلماتی همچون:

 • هنر
 • هنری
 • زیبایی
 • عشق
 • آرامش
 • رنگ ها
 • صداها
 • نقش ها

اسم هنری برای پیج نقاشی

اسم اکانت قشنگ برای این دسته از پیج ها می‌تواند:

 • گالری
 • آرت
 • بوم
 • آبرنگ

یا یکی از وسایل به کار رفته در مورد نقاشی باشد.

—-.

بعد  از انتخاب اسم نوبت به جذب فالوور اینستاگرام میرسه

ربات افزایش فالوور اینستاگرام

لقب های خفن انگلیسی برای اکانت اینستاگرام

خاص ترین اسامی برای اکانت اینستاگرام

ردیف اسم اکانت اینستاگرام معنی
۱ Norbert نور شمال
۲ Frederick حاکم صلح طلب
۳ Frasier جالب
۴ Frank مرد آزاد
۵ Fletcher کمانساز
۶ Ferris کارگر آهنین
۷ Fergus, Ferguson قوی
۸ Fergal شجاع و باجرات
۹ cr7 کریستیانو رونالدو
۱۰ Anthony بی قیمت
۱۱ Archer کماندار
۱۲ Arnold قوی مانند عقاب
۱۳ Arthur, Art قهرمان
۱۴ Austin کمک کننده-یاور
۱۵ Barnaby نبی
۱۶ Baron مرد نجیب
۱۷ Barrett مانند خرس
۱۸ Basil مانند شاه
۱۹ Benjamin پسر دست راست
۲۰ Bert روشن-درخشان
۲۱ Bevis کماندار
۲۲ Emmanuel خداگونه
۲۳ Emmett سخت کوش
۲۴ Ernest مرد آهنی
۲۵ Evan جنگجوی جوان
۲۶ Ferdinand ماجراجو
۲۷ Durwin دوست محبوب
۲۸ Edmond, Edmund نگهبان جواهرات
۲۹ Eliot, Elliott نزدیک به خدا
۳۰ Ellery شاد
۳۱ Emerson, Emery ماهر-ساعی
۳۲ Bond کشاورز
۳۳ Bret, Brett بومی بریتانیا
۳۴ Brian قوی-اصیل
۳۵ Brice بلند پرواز
۳۶ Bryant قوی
۳۷ Buck گوزن
۳۸ Bud فرستاده-پیام آور
۳۹ Burgess اهل شهرک
۴۰ Burton قلعه
۴۱ Cadman جنگجو-دلاور
۴۲ Calvert چوپان
۴۳ Hopeful امیدوار
۴۴ Carrick صخره
۴۵ Carl کشاورز
۴۶ Carroll قهرمان
۴۷ Dillon امیدوار
۴۸ Donald حاکم
۴۹ Doyle غریبه
۵۰ Drake اژدها
۵۱ Drew امانتدار
۵۲ Driscoll مفسر
۵۳ Dr. Angel دکتر فرشته
۵۴ Darell, Darrel محبوب-معشوق
۵۵ David زرنگ-چابک-محبوب
۵۶ Davin گوزن کوجک
۵۷ Dean رهبر بزرگ
۵۸ Declan پر از خوبی
۵۹ Casey شجاع
۶۰ Casper گنج-جواهر
۶۱ Cecil نابینا
۶۲ Cuthbert مشهور -درخشان
۶۳ Craig تپه صخره ای
۶۴ Damon روز هفته
۶۵ Darcy تیره -تاریک
۶۶ Darian ثروتمند

 

اسم و لقب دخترانه برای اینستاگرام

ردیف لقب اینستاگرام معنی
۱ Shadow سایه
۲ Flawless بی عیب و نقص
۳ First Lady بانوی اول
۴ Miss Independent خانم مستقل
۵ Chica دختر (به زبان اسپانیایی)
۶ Bambi بامبی
۷ Fluffy پر مانند
۸ Wonder woman زن شگفت انگیز
۹ Lioness شیر زن
۱۰ Barbie باربی
۱۱ My Beloved عشق من
ادامه مطلب  گذاشتن لینک در استوری بکشیم بالا [در عرض 10 ثانیه]

لقب پسرانه اینستاگرام

ردیف اسم اینستاگرام معنی
۱ هری به معنی فرمانده ارتش.منشاء آن بریتانیایی است
۲ نایل معنی این اسم قهرمان است ومنشاء آن ایرلندی ست
۳ لیام معنی آن اراده ی جنگجویی است ومنشائی ایرلندی دارد
۴ لویی به معنی جنگجوی مشهور ومنشاء این اسم آلمانی ست
۵ جیانلوئیجی (Gianluigi) به معنی مهربان، نام جنگجوی معروف، تشکیل شده از ۲ اسم جان لوئیس (ریشه ایتالیایی)
۶ جاستین سر به زیر ، صالح
۷ جاکوب یعقوب‌ نبی‌ ، قوم‌ یهود
۸ سالوادور نجات دهنده (Salvador)
۹ زین به معنی زیباست، منشاء آن نیز عربی ست
۱۰ توماس افسانه ، مهربان و بخشنده

اسم مستعار خفن انگلیسی برای اینستاگرام

 

ردیف اسم اکانت معنی
۱ Lover عاشق
۲ Moon shadow سایه ماه
۳ Destination سرنوشت
۴ Power of love قدرت عشق
۵ World of our own دنیای خودمون
۶ Ti Amo دوست دارم (ایتالیایی)
۷ Endless love عشق بی پایان
۸ Mother مادر
۹ Passion عشق و شور
۱۰ Smile لبخند
۱۱ Love عشق
۱۲ Eternity جاودانگی
۱۳ Fantastic فوق العاده
۱۴ Destiny سرنوشت
۱۵ Freedom آزادی
۱۶ Liberty اختیار
۱۷ Tranquility آرامش
۱۸ Peace صلح
۱۹ Blossom شکوفه
۲۰ Sunshine نور آفتاب
۲۱ Sweetheart عزیز دل
۲۲ Gorgeous با وقار
۲۳ Love crime گناه عشق
۲۴ Romeo رومئو (نماد عاشق)
۲۵ Romance افسانه (داستان عاشقانه)
۲۶ Breeze نسیم(باد شمال)
۲۷ Kitty پیشی
۲۸ Beautiful dreams رویاهای زیبا
۲۹ Coast to coast ساحل به ساحل
۳۰ Hourglass ساعت شنی
۳۱ Farewell بدرود (خداحافظ)
۳۲ Rose رز
۳۳ Flying without wings پرواز بدون بال
۳۴ Miss you nights شب های دلتنگی تو
۳۵ Queen of my heart ملکه ی قلب من
۳۶ Unbreakable شکست ناپذیر
۳۷ Story of love داستان عشق
۳۸ Evergreen همیشه بهار
۳۹ Cherish گرامی داشتن
۴۰ Enthusiasm اشتیاق
۴۱ Hope امید
۴۲ Grace وقار
۴۳ Rainbow رنگین کمان
۴۴ Blue آبی
۴۵ Sunflower آفتابگردان
۴۶ Twinkle چشمک زدن
۴۷ Serendipity خوش بیاری
۴۸ Bliss سعادت
۴۹ Lullaby لالایی
۵۰ Sophisticated سطح بالا
۵۱ Unbelievable باور نکردنی
۵۲ Love is Color-Blind عشق کوره
۵۳ Paradise بهشت
۵۴ Living to Love You زنده برای عاشق تو بودن
۵۵ Us against the world ما بر ضد دنیا
۵۶ Renaissance رنسانس
۵۷ Cute بانمک
۵۸ Cosy دنج
۵۹ Butterfly پروانه
۶۰ Galaxy کهکشان
۶۱ Moment لحظه
۶۲ Extravaganza اغراق آمیز
۶۳ Aqua آب مانند
۶۴ Sentiment عاطفه
۶۵ Cosmopolitan بین المللی
۶۶ Dreams come true رویاها به حقیقت می پیوندند
۶۷ You make me feel تو به من احساس می دی
۶۸ Fragile Heart قلب شکننده
۶۹ Ever yday I love you هر روز عاشقتم
۷۰ Far from love دور از عشق
۷۱ Rise and fall فراز و نشیب
۷۲ Bubble حباب
۷۳ Pumkin کدوتنبل
۷۴ Banana موز
۷۵ Lollipop خروس قندی
۷۶ Bumblebee زنبور عسل
۷۷ Giggle خنده
۷۸ Paradox پارادکس
۷۹ Delicacy ظرافت
۸۰ Peek-a-boo یک نوع بازی کودکانه
۸۱ Umbrella چتر
۸۲ Kangaroo کانگارو
۸۳ Elixir کیمیا
۸۴ Moments لحظه ها
۸۵ Amazing شگفت انگیز
۸۶ Heart without a home قلب بدون خونه
۸۷ Maybe Tomorrow شاید فردا
۸۸ Lost in you گمشده در تو
۸۹ All out of love خالی از عشق
۹۰ My love عشق من
۹۱ Against all odds بر خلاف تمام انتظارها
۹۲ Puzzle of my heart معمای قلب من

—-.

نکات مهم در انتخاب اسم پیج

برای انتخاب اسم پیج نکاتی وجود دارد که رعایت کردن این نکات کمک می کند تا انتخاب درست و هوشمندانه ای داشته باشید. همان طور که اشاره کردیم بهتر است نام کاربری و اسم پیج یکسان انتخاب شود. بنابراین نکاتی که در ادامه آورده ایم برای هر دو مورد کاربردی خواهد بود. نکات مهم در انتخاب اسم پیج عبارتند از:

کوتاه و قابل فهم باشد: با توجه به این که اسم پیج توجه بالایی در برندسازی شما دارد سعی کنید تا حد امکان از اسم های کوتاه استفاده کنید. اسم های کوتاه راحت تر به حافظه سپرده می شوند و در تبلیغات در اینستاگرام و بازاریابی دهان به دهان در اینستاگرام نیز راحت تر مورد استفاده قرار می گیرد.

اما ممکن است کلمات کوتاه قبلاً توسط افراد دیگر انتخاب شده باشند. اینجاست که اهمیت و سختی انتخاب اسم پیج بیش از پیش آشکار می شود طوری که حتی ممکن است روزهای زیادی به فکر کردن و مطالعه در مورد انتخاب اسم پیج بپردازید.

ایده برای اسم پیج اینستاگرام2

اما هرچه بیشتر زمان بگذارید و در نهایت به اسمی مناسب تر برسید در آینده نتیجه بیشتری خواهید گرفت و اصول برندسازی را به خوبی طی خواهید کرد.

همان طور که انتخاب اسم های ساده، کوتاه و قابل فهم می تواند به شما کمک کند تا گام های موفقیت را بردارید، انتخاب اسم های سخت و عجیب و غریب از ماندگاری اسم پیج شما در ذهن مخاطب می کاهد. بنابراین هرچه اسم کوتاه تر و قابل فهم تر باشد راحت تر به ذهن سپرده شده و جذاب تر است.

خاص باشد: انتخاب اسمی خاص که معرف محصول، خدمات یا شخصیت شما باشد کار دشواری است. اما با کمی تفکر و مشاوره با افراد متخصص می توانید انتخابی خاص داشته باشید.

کپی برداری از برندها یا افراد معروف به شدن خاص بودن شما و محصولتان را زیر سوال می برد بنابراین فکر کپی کردن یا الگو گرفتن از اسم پیج های دیگر که موفقیت زیادی داشته اند را از ذهن خود بیرون بیندازید و به فکر اسمی خاص و منحصر به فرد برای پیج خود باشید.

مرتبط با محتوای پیج باشد: با توجه به این که اسم پیج اولین چیزی است که مخاطبان با آن ارتباط برقرار می کنند، باید محتوای پیج با اسم آن مرتبط باشد. از طرف دیگر به هنگام سرچ و به حافظه سپردن نیز، مرتبط بودن محتوای پیج با اسم آن بسیار حائز اهمیت است.

بنابراین در انتخاب اسم پیج به مرتبط بودن اسم با محتوای پیج توجه نمائید به عنوان مثال پیج های حوزه آرایش یا زیبایی از پسوند بیوتی استفاده می کنند تا مشخص کنند محتوای پیج با زیبایی مرتبط است.

سایر شبکه های اجتماعی را فراموش نکنید: اکثر افراد و کسب و کارها برای موفقیت در فضای مجازی، نیاز به فعالیت در همه شبکه های اجتماعی دارند و در اصطلاح به این کار بازاریابی چریکی می گویند.

بنابراین در انتخاب اسم پیج که اولین قدم برای راه اندازی پیج و حضور در فضای مجازی است باید به سایر فضاهای مجازی نیز توجه داشته باشید. زیرا ممکن است اسم انتخابی شما در سایر شبکه های اجتماعی توسط افراد دیگر انتخاب شده باشند.

*بعد از انتخاب اسم نوبت به جذب فالوور میشه و ما به شما استفاده از ربات اینستاگرام رو پیشنهاد میکنیم*

ربات اینستاگرام

قیمت ربات اینستاگرام

حتما ببینید

نحوه افزایش بازدید استوری

روش های افزایش بازدید استوری اینستاگرام (تضمینی خرداد ۱۴۰۱)

چگونه می توان بازدید استوری ها را در اینستاگرام افزایش داد؟ راه های دیدن محبوب …

6 نظر

 1. blank

  سلام وقت بخیر ببخشید برای سیستم صوتی میخوام یه اسم انتخاب کنم. مغازه رو تازه داریم تاسیس میکنیم

  • blank

   سلام من می خوام ادمین یه پیجی بشم که کارشون تولید وپخش کاور قفل و ریموت چرم و جا کلیدی چرم دست دوز و فروش ققل و باطری ریموته
   یعنی هم قفل و ریموت می فروشن و هم کاور چرم قفل و ریموت و جاکلیدی
   و می خوان یه اسمی برای یوزرنیم انتخاب کنن که نمیدونن چی بزارن که گویای این محصولات باشه البته اسم پژواک هم باشه
   حالا نظر شما چیه ؟به نظرتون چه آیدی خوب میشه؟؟چی بزاریم که هم قفل باشه هم کاور چرم،با برند پژواک؟؟
   مثلا من تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه اcovercharm_pezhvak

   • blank

    سلام
    آیدی پیج هر چقدر ساده تر باشه بهتره و تو بالا اومدن پیج تاثیری نداره
    اون اسم پیج هست که مهمه و باید اسم محصول داخلش باشه

  • blank

   سلام يه اسم براي پيجم ممكنه معرفي كنيد كه در مورد متنهاي متفاوت و رواشناسي هست

 2. blank

  سلام وقت بخیر یه اسم برای پیج اینستاگرام کاری مربوط مهندسی نرم افزار باشه معرفی میکنید

 3. blank

  سلام یه اسم پیچ برای دستسازه های خمیری ازقبیل عروسک،مگنت،جاسوئیچی
  اسم پیجم گالری هستی ۶۸هست میخوام تغییرش بدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.