ترفندهای اینستاگرام

بازیابی اکانت دی اکتیو شده اینستاگرام چگونه است؟

برگرداندن پیج دی اکتیو شده بدون پسورد

برگرداندن پیج دی اکتیو شده

برگرداندن اکانت غیر فعال شده اینستاگرام

چطور پیج دی اکتیو شده را برگردانیم

برگرداندن حساب دی اکتیو شده اینستاگرام

چگونه اکانت دی اکتیو شده اینستاگرام را برگردانیم

بازگردانی پیج دی اکتیو شده

بازگرداندن پیج دی اکتیو شده

چگونه اكانت دي اكتيو شده را برگردانيم

بازگرداندن اکانت دی اکتیو شده

 • حل مشکل دی اکتیو شدن اینستاگرام
 • برگرداندن پیج اینستا دی اکتیو شده
 • رفع دی اکتیو اینستاگرام
 • فعال سازی اکانت غیر فعال شده اینستاگرام
 • غیر فعال شدن اکانت اینستاگرام
 • چگونه پیج دی اکتیو شده را برگردانیم
 • دی اکتیو اینستاگرام
 • برگرداندن پیج اینستاگرام دی اکتیو شده
 • برگرداندن اکانت دی اکتیو شده
 • برگرداندن اکانت دی اکتیو شده اینستاگرام
 • دی اکتیو کردن اینستاگرام
 • نحوه برگرداندن پیج دی اکتیو شده
 • بازیابی اکانت دی اکتیو شده اینستاگرام
 • پیج دی اکتیو شده را چگونه برگردانیم
 • نحوه برگرداندن اکانت دی اکتیو شده اینستاگرام
 • نحوه برگرداندن پیج اینستاگرام دی اکتیو شده
 • چگونه پیج اینستاگرام دی اکتیو شده را برگردانیم
 • برگرداندن اکانت اینستاگرام دی اکتیو شده
 • چگونه حساب دی اکتیو شده اینستاگرام را برگردانیم
 • برگرداندن دی اکتیو اینستاگرام
 • بازگردانی اکانت دی اکتیو شده
 • برگرداندن اکانت اینستاگرام
 • بالا اوردن پیج دی اکتیو شده
 • روش برگرداندن پیج دی اکتیو شده
 • برگرداندن اکانت اینستا دی اکتیو شده
 • چگونه اکانت دی اکتیو شده اینستا را برگردانیم
 • چگونه دی اکتیو اینستا را برگردانیم
 • روش برگرداندن اکانت اینستاگرام دی اکتیو شده
 • چجوری پیج دی اکتیو شده رو برگردونیم
 • چگونه پیج دی اکتیو را برگردانیم
 • برگشت پیج دی اکتیو شده
 • برگرداندن اینستاگرام دی اکتیو شده
 • بازیابی اکانت اینستاگرام
 • نحوه بازگردانی پیج دی اکتیو شده
 • بازگردانی پیج دی اکتیو شده اینستاگرام
 • بازگشت پیج دی اکتیو شده
 • نحوه بازگرداندن پیج دی اکتیو شده
 • دی اکتیو اکانت اینستاگرام
 • برگرداندن اینستا دی اکتیو شده
 • بازگردانی پیج دی اکتیو شده توسط اینستاگرام
 • برگرداندن پیج دی اکتیو شده توسط اینستاگرام
 • دی اکتیو اینستا
 • فعال كردن پيج دي اكتيو شده اينستاگرام
 • چگونه پیجی که دی اکتیو کردیم را برگردانیم
 • بازگرداندن اکانت اینستاگرام دی اکتیو شده
 • برگرداندن اکانت حذف شده اینستاگرام
 • لینک برگرداندن پیج دی اکتیو شده
 • پیج دی اکتیو شده
 • چجوری اکانت دی اکتیو شده را برگردانیم
 • برگشتن پیج دی اکتیو شده
 • بازیابی اکانت اینستاگرام با نام کاربری
 • دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام
 • دی اکتیو کردن اینستا
 • بازیابی پیج دی اکتیو شده
 • برگرداندن پیج دی اکتیو شده اینستاگرام
 • اموزش بازگردانی پیج دی اکتیو شده
 • لینک رفع دی اکتیو اینستاگرام
 • بازیابی حساب اینستاگرام
 • آموزش برگرداندن پیج دی اکتیو شده
 • برگرداندن پیج اینستاگرام
 • بازگردانی پیج اینستاگرام
 • بازگردانی اکانت دی اکتیو شده اینستاگرام
 • چجوری پیج دی اکتیو را برگردانیم
 • برگردان پیج دی اکتیو شده
 • روش بازگردانی پیج دی اکتیو شده
 • چگونه اکانت دیسیبل شده اینستاگرام را برگردانیم
 • سایت اینستاگرام برای دی اکتیو
 • دی اکتیو اکانت اینستا
 • پیج دی اکتیو شده اینستاگرام
 • اکانت غیر فعال شده اینستاگرام
 • مشکل دی اکتیو شدن اینستاگرام
 • چگونه پیج اینستا را غیر فعال کنیم
 • بازیابی اکانت اینستاگرام غیر فعال شده
 • چگونه اینستا را دی اکتیو کنیم
 • دی اکتیو پیج اینستاگرام
 • بازگرداندن پیج دیسیبل شده
 • برگرداندن پیج اینستا
 • در اوردن پیج از دی اکتیو
 • چگونه پیجی را که دی اکتیو کردیم برگردانیم
 • روش برگرداندن پیج اینستاگرام دی اکتیو شده
 • فعال كردن اكانت دي اكتيو شده اينستاگرام
 • برگرداندن اکانت دی اکتیو اینستا
 • فعال كردن اينستاگرام دي اكتيو شده
 • فعال سازی اکانت غیرفعال اینستاگرام
 • بازگردانی پیج غیر فعال شده
 • غیر فعال کردن اینستا
 • بازیابی اکانت اینستا
 • اموزش دی اکتیو اینستا
 • سایت بازگردانی پیج اینستاگرام
 • چگونه اکانت اینستاگرام هک شده را برگردانیم
 • دی اکتیو موقت اینستا
 • برگرداندن پیج دیسیبل شده اینستاگرام
 • چگونگی برگرداندن پیج اینستا
 • آموزش دی اکتیو اینستاگرام
 • پیجم دی اکتیو شده
 • آموزش برگرداندن اکانت غیر فعال شده اینستاگرام
 • چگونه پیج بسته شده توسط اینستاگرام را برگردانیم
 • بازگرداندن دی اکتیو اینستاگرام
 • چگونه پیج لاگ اوت شده را برگردانیم
 • آموزش برگرداندن پیج دی اکتیو شده اینستاگرام
 • اموزش برگرداندن پیج دی اکتیو اینستاگرام
 • بازیابی اکانت غیرفعال شده اینستاگرام
 • برگرداندن اکانت دیسیبل شده اینستاگرام
 • غیرفعال شدن حساب اینستاگرام
 • چگونه پیج دیسیبل شده را برگردانیم
 • برگرداندن حساب اینستا
 • اکانت اینستاگرام غیر فعال شده
 • بازگرداندن پیج اینستاگرام غیرفعال شده
 • بازگردانی پیج دیسیبل شده بدون پسورد
 • نحوه دی اکتیو اینستاگرام
 • برگشت پیج دیسیبل شده
 • اموزش برگرداندن پیج اینستاگرام
 • برگرداندن حساب کاربری اینستاگرام
 • علت disable شدن اکانت اینستاگرام
 • آموزش برگشت اکانت اینستاگرام
 • بازیابی اینستاگرام قبلی
 • بازیابی حساب اینستاگرام حذف شده
 • چگونه پیج اینستا را دی اکتیو کنیم
 • برگرداندن اکانت پاک شده اینستاگرام
 • بازگردانی اکانت دیسیبل شده
 • deactivate اینستا
 • بازگرداندن اکانت اینستاگرام
 • چگونگي دي اكتيو كردن اينستا
 • برنامه بازیابی اکانت اینستاگرام
 • لینک دی اکتیو اینستا
 • دیسیبل شدن پیج اینستاگرام
 • برگرداندن پیج حذف شده اینستاگرام
 • بازیابی اکانت دیسیبل شده
 • بازگرداندن اینستاگرام پاک شده
 • لینک دی اکتیو اینستاگرام
 • بازگردانی پیج اینستا
 • چگونه پیج اینستاگرام را دی اکتیو کنیم
 • دی اکتیو موقت اینستاگرام
 • برای دی اکتیو اینستاگرام
 • آموزش تصویری دی اکتیو اینستاگرام
 • دی اکتیو اینستاگرام چیست
 • چگونه پیج اینستا را موقت حذف کنیم
 • دی اکتیو شدن پیج توسط اینستاگرام
 • برگرداندن پیج دی اکتیو
 • حساب کاربری اینستاگرام غیر فعال شده
 • در اوردن پیج اینستا از دی اکتیو
 • دی اکتیو شدن اکانت توسط اینستاگرام
 • چگونه اکانت دی اکتیو شده را برگردانیم
 • اکانت دی اکتیو شده
 • اینستاگرام اکانت من را غیر فعال کرد
 • بازیابی اکانت اینستاگرام حذف شده
 • برگرداندن اکانت تعلیق شده اینستاگرام
 • حساب اینستاگرام غیر فعال شده
 • حساب اینستاگرامم غیرفعال شده
 • دی اکتی
 • فعال کردن پیج دی اکتیو شده
 • چگونه اکانت دی اکتیو را فعال کنیم
 • چگونه اکانت دیسیبل شده را برگردانیم
 • چگونه اکانت غیرفعال اینستاگرام را فعال کنیم
 • چگونه حساب غیر فعال اینستاگرام را فعال کنیم
 • اکانت اینستاگرامم غیر فعال شده
 • بازگرداندن اکانت disable اینستاگرام
 • بازگرداندن اکانت پای نتورک
 • بازگردانی پیج instagram user
 • بازیابی اکانت پای نتورک
 • برگرداندن اکانت disable اینستاگرام
 • برگرداندن پیج disable شده اینستاگرام
 • رفع مشکل disable شدن اینستاگرام
 • چگونه پیج اینستاگرام را دیسیبل کنیم
 • چگونه پیج حذف شده توسط اینستا را برگردانیم
 • چگونه پیج را از دی اکتیو خارج کنیم
 • برگرداندن اکانت غیرفعال شده اینستا
 • حساب instagram من غیرفعال شده است
 • حساب غیر فعال شده اینستاگرام
 • فعال سازی اکانت دی اکتیو شده اینستاگرام
 • چگونه پیج اینستاگرام خود را برگردانیم
 • بازیابی حساب اینستاگرام غیر فعال شده
 • نحوه بازیابی اینستاگرام غیرفعال شده
 • برگرداندن اکانت disable شده اینستاگرام
 • حالت اکتیو تودی در اینستاگرام
 • نحوه برگرداندن اکانت دیسیبل شده اینستاگرام
 • پیج اینستاگرامم غیر فعال شده
 • بازگردانی حساب غیرفعال شده اینستاگرام
 • disable شدن اکانت اینستاگرام
 • اکانت اینستاگرام حذف شده
 • اکانت حذف شده اینستاگرام قابل برگشت است
 • بازگرداندن اکانت اینستا
 • اکانت حذف شده اینستاگرام
 • بازيابي اينستاگرام پاك شده
 • چگونه اکانت اینستاگرام را دی اکتیو کنیم
 • دی اکتیو کردن پیج اینستاگرام
 • رفع دیسیبل اکانت اینستا
 • مدت زمان برگشت پیج دیسیبل شده
 • برگرداندن اکانت بیزینس به معمولی
 • دی اکتیو شدن اکانت اینستاگرام
 • خاموش كردن اكتيو اينستاگرام
 • دی اکتیو پیج اینستا
 • برگرداندن اکانت دیلیت شده اینستاگرام
 • دی اکتیو کردن حساب اینستاگرام
 • چگونه اینستاگرام خود را دی اکتیو کنیم
 • آموزش دی اکتیو اکانت اینستاگرام
 • چگونه اکانت اینستاگرام را بازیابی کنیم
 • چگونه در اینستا دی اکتیو کنیم
 • دی اکتیو کردن اکانت اینستاگرام
 • حل مشکل your account has been disabled اینستاگرام
 • چگونه اکانت را دی اکتیو کنیم
 • چگونه اینستا حذف شده را برگردانیم
 • طریقه ی برگرداندن اکانت اینستاگرام
 • سایت بازیابی پیج اینستاگرام
 • اکانت پاک شده اینستا را چگونه برگردانیم
 • بازگردانی پیج حذف شده توسط اینستاگرام
 • بازیابی اکانت دیسیبل شده اینستاگرام
 • سایت دی اکتیو اینستاگرام
 • برگرداندن اکانت اینستا
 • دی اکتیو کردن فیسبوک
 • متن برای بازگردانی پیج دیسیبل شده
 • غیر فعال کردن پیج اینستا
 • بازیابی اینستاگرام
 • غیر فعال شدن حساب اینستاگرام
 • راههای بازیابی پیج اینستاگرام
 • آموزش برگرداندن اکانت اینستاگرام
 • برگرداندن پیج اینستا دیسیبل شده
 • آموزش دی اکتیو کردن اینستاگرام
 • ربات دی اکتیو اینستاگرام
 • بازگرداندن اکانت اینستاگرام حذف شده
 • نحوه دی اکتیو کردن اینستاگرام
 • بازگردانی پیج disable
 • دي اكتيو كردن پيج اينستا
 • بازیابی اکانت حذف شده اینستاگرام
 • چطوری پیج اینستا رو برگردونیم
 • بازگردانی اکانت
 • برگرداندن پیج اینستاگرام با فیس بوک
 • دیسیبل موقت اینستا
 • برگرداندن پیج هک شده اینستاگرام بدون ایمیل
 • لينك غير فعال كردن موقت اينستاگرام
 • برگرداندن اکانت اینستاگرام از حالت بیزینس
 • برگرداندن اکانت اینستاگرام حذف شده
 • برنامه بازیابی اکانت اینستاگرام حذف شده
 • روش برگرداندن پیج دیسیبل شده
 • چجوری اکانت اینستاگرام رو برگردونیم
 • غیرفعال سازی اکانت اینستاگرام
 • برگردان پیج اینستا
 • دی اکتیو
 • بازیابی پیج دیسیبل شده
 • چگونه پیج هک شده را برگردانیم
 • درخواست بازگردانی پیج اینستاگرام
 • طریقه دی اکتیو کردن اینستاگرام
 • بازیابی ایمیل اینستاگرام
 • ایمیل به اینستاگرام برای بازگرداندن پیج
ادامه مطلب  چگونه فالوور اینستاگرام زیاد کنیم (روش افزایش فالوور واقعی)

آموزش برگرداندن اکانت غیر فعال شده (Disabaled) اینستاگرام

آموزش برگرداندن اکانت غیر فعال شده (Disabaled) اینستاگرام

در مطالب قبلی مربوط به شبکه اجتماعی اینستاگرام به مطالب مختلفی اشاره کردیم از جمله روش های دی اکتیو کردن اکانت اینستاگرام و حذف دائمی اکانت را بررسی کردیم.

اگر روش حذف دائمی را انتخاب کرده و اکانت خود را کامل پاک کرده‌اید، بر اساس قوانین اینستاگرام در رابطه با حذف اکانت، نه خود حساب کاربری و نه نام کاربری پیشین قابل بازگردانی نیستند.

اگر همه پل‌های پشت سر خود را خراب نکرده و روش اول را دنبال کرده‌اید، برای برگرداندن اکانت غیر فعال شده اینستاگرام روزنه‌هایی از امید وجود دارد.

یکی از معظلاتی که برای کاربران اینستاگرام با تعداد فالوورهای زیاد است این است که شاید به دلایل متفاوتی با بسته شدن اکانت خود روبرو شوند که دیگر نتوانند وارد آن شوند، که با غیرفعال شدن اکانت توسط اینستاگرام با پیغام “Your Account Has Been Disabled For Violating Our Terms” روبرو خواهید شد، اما نگران نباشید!

ما به شما آموزش خواهیم داد که با دنبال کردن تمام مراحل ذکر شده ، می توانید حساب خود را پس بگیرید و دوباره پست خود را ادامه دهید.
پس با ما همراه باشید تا شما را با روش کلی و دلایل غیرفعال سازی حساب اینستاگرام خود آشنا کنیم …

چرا اینستاگرام اکانت من را غیرفعال کرده است؟

شبکه اجتماعی اینستاگرام قوانین و شرایط خاص خود را برای کاربران در نظر گرفته است که همه باید آنها را رعایت کنند. دقیقاً هنگام ثبت نام در این شبکه اجتماعی اینستاگرام از شما می خواهد که شرایط و ضوابط فعالیت در آن را بخوانید و سپس وارد حساب خود شوید.

از طریق این لینک می توانید صفحه قوانین و مقررات اینستاگرام را باز کنید تا هنگام استفاده از این نرم افزار محبوب مشکلی نداشته باشید.

اما گاهی اوقات ، حتی اگر شما خلاف قوانین کاری نکرده باشید ، اینستاگرام حساب شما را غیرفعال می کند. این ممکن است به دلیل تقصیر خود شرکت باشد.

به عنوان مثال ، اگر تصاویر ارسالی زیادی را در مدت زمان کوتاهی ارسال کنید و محتوای آنها به گونه ای باشد که اینستاگرام آنها را با هرزنامه اشتباه گرفته ، احتمالاً حساب شما غیرفعال خواهد شد.

یا تعداد زیادی از کاربران را برای مدت کوتاهی دنبال کنید ، در این صورت اینستاگرام به صورت مشکوک گزارش می شود.

دلایل کلی غیرفعال شدن حساب اینستاگرام می تواند مورد های زیر باشد :

 • شناسایی شدن اکانت شما به عنوان یک ربات اسپم
 • گذاشن کامنت های زیاد و پشت سرهم و یا لایک کردن زیاد
 • رعایت نکردن حق کپی رایت و گذاشتن پست های غیرقانونی

به هر حال در این صورت احتمال بازگرداندن اکانت‌تان وجود دارد که در ادامه بیشتر درباره آن حرف می‌زنیم.

حساب اینستاگرام غیرفعال شده‌ را چگونه بازگردانم؟

قبل از توضیح مراحل ، مهم است بدانید که انجام این مراحل به معنای بازگشت 100٪ صفحه اینستاگرام شما نیست و ممکن است برای همیشه غیرفعال باقی بماند. از طرف دیگر ، تکرار مراحل زیر برای مدتی ممکن است احتمال بازگشت صفحه را افزایش دهد.

برای برگشت حساب 3 روز طول می کشد و برای بعضی تا 20 روز. با این حال ، برای آزمایش احتمال بازگرداندن حساب غیرفعال خود ، این مراحل را با دقت دنبال کنید:

گام اول:

ابتدا اینستاگرام را باز کرده یوزرنیم و پسورد حساب کاربری که غیرفعال شده است را وارد کنید
حالا روی Login کلیک کنید.
وقتی با پیغام “Your Account Has Been Disabled For …” روبرو شدید
گزینه “Learn More” را انتخاب کن

روش برگرداندن پیج دی اکتیو شده

گام دوم:

درصفحه ای که باز شده است روی “Let Us Know” کلیک کنید.

برگرداندن پیج دی اکتیو شده

حالا در بخش “My Instagram Was Deactivated” که باز شده است ۲ گزینه مشاهده می کنید.

آموزش بازگرداندن پیج غیر فعال شده اینستاگرام

اگر اکانت شما بیزینسی است باید گزینه ی YES را انتخاب کرده و Send را بزنید
اگر اکانت شما شخصی است باید گزینه ی NO را انتخاب کرده و Send را بزنید

گام سوم:

در مرحله بعد اطلاعات خواسته شده مانند آی‌دی اکانت‌تان را وارد کنید.
در بخش انتخاب کشور سکونت، بهتر است United States را انتخاب کنید.
در این مرحله اگر از شما خواسته شده تا فایلی را آپلود کنید، آن را نادیده بگیرید.

روش برگرداندن اکانت اینستاگرام دی اکتیو شده

مرحله 4:
باید چند ساعت دیگر از اینستاگرام ایمیل دریافت کنید.
در این ایمیل از شما خواسته می شود که چند شماره ذکر شده در ایمیل را به همراه نام کاربری و نام خانوادگی خود بر روی یک کاغذ بنویسید و اگر آن را در دست گرفتید عکس بگیرید. این عکس باید چهره شما را نشان دهد. عکس را بلافاصله پس از پاسخ ارسال کنید.

نمونه عکس برای ارسال:

بازگردانی پیج دی اکتیو شده اینستاگرام

مرحله 5:
در مرحله بعدی ، اگر حساب کاربری شما تجاری است ، از شما خواسته می شود که از اسناد حساب عکس بگیرید و آن را برای بررسی به تیم اینستاگرام ارسال کنید.

نکاتی که می تواند به شما کمک کند:

 

 1. اگر پاسخی دریافت نکردید ، سعی کنید چندین بار با ارسال ایمیل به آدرس support@instagram.com برای نشان دادن مشکل خود ، اعلام کنید که حساب شما بدون دلیل بسته شده است.
 2. در ایمیلی که ارسال می کنید ، سعی کنید توضیح دهید که حساب شما بدون دلیل غیرفعال شده است.
 3. می توانید از این لینک به فیس بوک متصل شوید و مشکل خود را بگویید. ارتباط از طریق فیس بوک می تواند موثرتر از ارتباط از طریق خود اینستاگرام باشد.
 4. اگر نمی توانید حساب خود را با این مراحل طی 2 تا 3 هفته بازیابی کنید ، یک حساب جدید در نظر بگیرید زیرا دیگر مفید نیست!

 

————————-.

فعال کردن اینستاگرام دی اکتیو شده

اگر شما یکی از کاربران اینستاگرام هستید که بسیاری از حساب ها را مدیریت می کنید ، برخی از آنها را غیرفعال کرده و مدتی با اینستاگرام خداحافظی کرده اید. اکنون می خواهید صفحات خود را فعال کنید ، کار چندان دشواری نیست و فقط در چند دقیقه می توانید صفحه خود را فعال کنید.

همانطور که می دانید غیرفعال کردن اینستاگرام به معنای حذف کامل حساب نیست و می توانید با استفاده از این ویژگی مدتی از اینستاگرام خداحافظی کرده و حساب اینستاگرام خود را غیرفعال کنید.

ادامه مطلب  دانلود عکس پروفایل اینستاگرام در اندازه و کیفیت اصلی

اما برای فعال سازی اینستاگرام خود ، یک روش بسیار ساده دارید ، که به شما نشان می دهد چگونه اینستاگرام غیرفعال شده را فعال کنید. اما قبل از آن ، ما می خواهیم در مورد امنیت اینستاگرام صحبت کنیم ، که به نظر من بسیار ضعیف است.

اینستاگرام از آن دسته برنامه های شبکه های اجتماعی است که اقدامات خوبی در جهت افزایش امنیت و حریم خصوصی کاربران خود انجام نداده است ، بنابراین باید در برخی موارد بسیار مراقب باشید

، مانند فعال سازی غیرفعال اینستاگرام اگر اینستاگرام خود را فراموش نکنید غیرفعال کردن حساب کاربری شما آسیب زیادی خواهد دید ، حتی اگر دیگر نمی توانید صفحه خود را فعال کنید.

نحوه فعال کردن اینستاگرام غیر فعال شده

همانطور که در مقاله بالا ذکر شد ، برای فعال کردن یک حساب کاربری اینستاگرام ، باید رمز ورود صفحه خود را به خاطر بسپارید ، که قبل از غیرفعال شدن در آن ثبت شده بود و البته این دلیل ارسال سایت غیرفعال سازی توسط سایت اینستاگرام است. هنگام ارسال درخواست رمز ورود به صفحه از مدیر یا شخص تأیید مربوطه.

برای اکتیو کردن اینستاگرام خود راه بسیار ساده ای در پیش رو دارید و فقط کافی ایست به مانند یک اکانت معمولی که وقتی از آن خارج شده باشید برای ورود دوباره به داخل آن پیج باید وراد قسمت log in یا همان ورود به اینستاگرام شده و اسم پیج و رمز خود را وارد کنید. به همین منظور به مانند مراحل زیر اقدام کنید.

1_ وارد برنامه اینستاگرام شده و اگر داخل یک اکانت دیگر میباشید بعد از ورود به قسمت هوم پیج مربوطه باید وارد صفحه پروفایل آن اکانت شده و سپس در بالا گوشه صفحه گزینه add account را لمس کنید تا وارد قسمت ورود به اینستاگرام شده باشید.

2_ در این قسمت به مانند تصویر زیر در دو دکار مربوطه اسم اکانت و پسورد اکانت دی اکتیو شده را برای فعال کردن اینستاگرام خودتان وارد کرده و سپس کادر آبی رنگ log in را لمس کنید.

blank

اگر اطلاعات صحیح باشد ، صفحه شما دوباره فعال می شود. اما اگر اطلاعاتی که وارد کرده اید نادرست باشد ، با پیام های نامناسبی مانند “چنین حساب اینستاگرام وجود ندارد” روبرو خواهید شد ، که البته خیلی بی ربط نیست ، زیرا نام صفحه ای که وارد کرده اید در حال حاضر در اینستاگرام وجود ندارد.

به همین دلیل است که می گوییم قبل از غیرفعال کردن اینستاگرام ، حتماً رمز ورود آن را بخاطر داشته باشید که در صورت نادرست بودن اطلاعات مربوط به فعال سازی اینستاگرام ، احتمالاً قادر به فعال سازی صفحه خود نخواهید بود.

سوالات رایج در مورد اکتیو کردن اینستاگرام

یکی از اساسی ترین سوالاتی که در مورد مشکلات فعال سازی غیرفعال اینستاگرام مطرح شده این است که آیا اطلاعات حساب نادرست است؟ اما برای حل این مشکل چه کاری می توان انجام داد؟

همانطور که می دانید ، پیشگیری بهتر از درمان است و ما همچنین گفتیم که بهترین کار قبل از غیرفعال کردن حساب اینستاگرام خود ، یادداشت برداری در مورد اطلاعات مربوط به صفحه ، نام و رمز عبور آن است ، اما اگر به دلیل دیگری باشد ، آخرین رمز ورود حساب خود برای فعال کردن آن. دسترسی ندارید

blank

تنها راهی که برای شما باقی مانده مکاتبه با پشتیبانی اینستاگرام است که زمان زیادی را می گیرد و امکان بازگشت به صفحه بسیار کم خواهد بود. بنابراین ، بهترین راه به خاطر سپردن آخرین رمز عبور در صفحه است.

مسئله دیگر مربوط به بحث امروز این است که چگونه حساب اینستاگرام خود را غیرفعال کنید. اگر صفحه خود را در سایت اینستاگرام غیرفعال کرده باشید ، در آخرین مراحل غیرفعال سازی ، اینستاگرام با مطرح کردن برخی از مسائل ، دلیل غیرفعال کردن حساب خود را از شما می پرسد.

همانطور که در مقاله این موضوع گفتیم ، بهترین گزینه برای غیرفعال کردن حساب فقط نیاز به استراحت است. پس از انتخاب این گزینه و حذف موقت صفحه خود ، می توانید پس از دو ساعت دیگر با وارد کردن اطلاعات حساب خود آن را فعال کنید.

به همین دلیل برخی از کاربران با انتخاب گزینه ای غیر از گزینه ای که به آن اشاره کردیم ، سعی می کنند صفحه خود را غیرفعال کنند که هر یک ممکن است معنی و تأثیر متفاوتی داشته باشد. بنابراین ، اگر قصد چنین کاری را دارید و می خواهید صفحه خود را به طور خلاصه ببندید ، استفاده از گزینه ذکر شده را توصیه می کنیم.

آخرین نکته مهمی که می خواهیم در این مقاله به آن اشاره کنیم تفاوت بین حذف اکانت اینستاگرام و غیرفعال سازی آن است. در پست های قبلی در سایت ، ما تفاوت این دو را ذکر کردیم: اگر صفحه خود را از طریق قسمت حذف حساب حذف کنید ، صفحه شما کاملاً پاک می شود و نمی توانید صفحه خود را بازیابی کنید.

حتی اینستاگرام برای بازیابی صفحه حذف شده نمی تواند کاری انجام دهد. بنابراین مواظب باشید صفحه خود را به قصد بستن آن برای مدت کوتاهی پاک نکنید ، که فقط باعث پشیمانی شما خواهد شد.

—–.

اینستاگرام یک سری قوانین دارد که برای رعایت این قوانین شما را ملزم به ثبت نام و فعالیت در این نرم افزار می کند. اما در برخی موارد ، حساب Instagram شما به دلایل مختلف قابل حذف است ، که در بیشتر موارد توسط خود کاربر انجام می شود و در برخی موارد ، Instagram خود آن را حذف می کند.

اگر حساب اینستاگرام شما به طور خودکار حذف یا غیرفعال شده است و این حذف از اینستاگرام را غیر منطقی می دانید  در ادامه مقاله همراه تودی نیوز باشید تا با هم به رفع مشکل disable شدن اکانت اینستاگرام بپردازیم.

چگونه اکانت disable شده یا حذف شده اینستاگرام خود را برگردانیم ؟

ابتدا به شما اطلاع می دهیم چگونه حساب اینستاگرام خود را حذف کنید. برای حذف اکانت اینستاگرام معمولاً دو روش وجود دارد.

در روش اول ، حذف موقت حساب در صفحه اینستاگرام شما به طور موقت حذف یا غیرفعال می شود که قابل برگشت است و می توانید دوباره وارد حساب خود شوید. در همین راستا ، در مقاله بازیابی حساب اینستاگرام خود ، نحوه بازگشت صفحه غیرفعال را به شما آموزش دادیم.

با این حال ، با روش بعدی ، که به طور دائمی حساب اینستاگرام شما را حذف می کند ، دلایل مختلفی مانند هک کردن حساب شما یا عدم رعایت قوانین Instagram می تواند منجر به حذف دائمی حساب شما شود.

در چنین مواردی ، توانایی بازگشت حساب به درصد بسیار کمی می رسد که مربوط به صفحاتی است که اینستاگرام به طور خودکار و به اشتباه پاک کرده است.

اگر پیج شما بی دلیل توسط اینستاگرام حذف شده است ، وارد برنامه اینستاگرام شده و نام کاربری و پسورد پیج حذف شده را وارد کنید.

با دریافت پیغام …Your account has been disabled روی گزینه Learn more کلیک کنید.

blank

گزینه Let us know را انتخاب کنید و اگر اکانت شما بیزینسی است در بخش …If you believe your account was disabled by mistake روی Yes و در غیر این صورت روی No کلیک کنید.

ادامه مطلب  چرا باید فالوور بخرم ؟

blank

در مرحله بعد شناسه خود را وارد کنید که اگر خوش شانس هستید و واقعاً در اینستاگرام اشتباه کرده اید ، در عرض چند ساعت ایمیلی از اینستاگرام دریافت می کنید که از شما می خواهد اعداد موجود در ایمیل را روی یک کاغذ قرار دهید.

نام ذکر شده را به همراه نام کاربری و نام خانوادگی خود بنویسید و اگر آن را در دست دارید ، یک عکس بگیرید و آن را در پاسخ به ایمیل ارسال کنید.

3 تا 20 روز طول می کشد تا به ایمیل خود پاسخ دهید ، در این صورت حساب شما با درصد بسیار کمی قابل بازیابی است.

 

blank

همچنین می توانید با مکاتبه با ایمیل info@instagram.com درخواست بازیبینی اکانت خود را ارسال نمایید.

منبع:
اینترنت کمک

————–.

اگر در اینستاگرام یکی از کاربرانی میباشید که اکانت های زیادی را مدیریت میکنید که برخی از آنها را غیر فعال کرده و برای مدتی از اینستاگرام خداحافظی کرده بودید. حال میخواهید پیج های خود را فعال کنید کا چندان سختی در انتظار شما نیست و تنها در چند دقیقه میتوانید پیج خودر ا فعال کنید. همانطور که میدانید دی اکتیو کردن اینستاگرام به منزله حذف کامل اکانت مربوطه نمیباشد و شما با استفاده از این امکان میتوانید برای مدتی از اینستاگرام خدحافظی کرده و اکانت اینستاگرام را غیر فعال کرده باشید.

اما برای فعال کردن اینستاگرام خود، راه بسیار ساده ای پیش رو دارید که در ادامه نحوه اکتیو کردن اینستاگرام دی اکتیو شده را برای شما نشان خواهیم داد. اما قبل از آن میخواهیم در مورد پیرامون امنیت اینستاگرام که به نظر خودم بسیار ضعیف میباشد صحبت کنیم.

اینستاگرام از آن برنامه های شبکه اجتماعی میباشد که برای بالا بردن امنیت و حفظ حریم شخصی کاربران خود اقدامات خوبی را انجام نداده، از این رو باید شما در بعضی مواقع حواستان خیلی بالا باشد برای مثال در مورد فعال کردن اینستاگرام دی اکتیو شده اگر شما پسورد اینستاگرام خود را قبل از دی اکتیو کردن اکانت در یاد نداشته باشید بسیار به درد سر خواهید افتاد حتی احتمال اینکه دیگر پیج خود را نتوانید فعال بکنید بالا خواهد بود.

نحوه فعال کردن اینستاگرام غیر فعال شده

همانطور که در مطلب بالا به آن اشاره کردیم برای فعال کردن اکانت اینستاگرام باید پسورد پیج خود را که قبل از غیر فعال کردن در آن ثبت شده بود را به یاد داشته باشید و البته به همین دلیل سایت اینستاگرام هنگام ارسال درخواست غیر فعال شدن یک پیج را دریافت میکند از ادمین و یا فرد مربوطه رمز پیج را برای تایید گرفتن، درخواست میکند.

برای اکتیو کردن اینستاگرام خود راه بسیار ساده ای در پیش رو دارید و فقط کافی ایست به مانند یک اکانت معمولی که وقتی از آن خارج شده باشید برای ورود دوباره به داخل آن پیج باید وراد قسمت log in یا همان ورود به اینستاگرام شده و اسم پیج و رمز خود را وارد کنید. به همین منظور به مانند مراحل زیر اقدام کنید.

1_ وارد برنامه اینستاگرام شده و اگر داخل یک اکانت دیگر میباشید بعد از ورود به قسمت هوم پیج مربوطه باید وارد صفحه پروفایل آن اکانت شده و سپس در بالا گوشه صفحه گزینه add account را لمس کنید تا وارد قسمت ورود به اینستاگرام شده باشید.

2_ در این قسمت به مانند تصویر زیر در دو دکار مربوطه اسم اکانت و پسورد اکانت دی اکتیو شده را برای فعال کردن اینستاگرام خودتان وارد کرده و سپس کادر آبی رنگ log in را لمس کنید.

blank

در صورت صحیح بودن اطلاعات، پیج شما دوباره اکتیو خواهد شد. اما اگر اطلاعات وارد کرده صحیح نباشد با پیام های نامربوط همچون “چنین اکانت اینستاگرام وجود ندارد” روبرو خواهید شد که البته این پیام خیلی هم نامربوط نیست چرا که واقعا اسم پیج که شما وارد کرده اید در اینستاگرام در آن لحظه وجود ندارد.

به همین دلیل میباشد که میگوییم حتما قبل از دی اکتیو کردن اینستاگرام، حتما پسورد آن را در خاطر خود نگهه دارید که در صورت نادرست بودن اطلاعات مربوطه برای فعال کردن اینستاگرام به احتمال بالا دیگر نتوانید پیج خود را فعال کرده باشید.

سوالات رایج در مورد اکتیو کردن اینستاگرام

یکی از اساسی ترین سوال هایی که در مورد مشکلات فعال کردن اینستاگرام دی اکتیو شده پرسیده میشود همین مورد نادرست بودن اطلاعات اکانت میباشد. اما برای حل این مشکل میتوان چه کرد؟

همانطور که میدانید پیشگری بهتر از درمان است و ما نیز گفتیم بهترین کار قبل از غیر فعال کردن اکانت اینستاگرام یادداشت برداشتن از اطلاعات پیج مربوطه میباشد هم از اسم آن و هم پسورد اما اگر به هر دلیل دیگر به آخرین پسورد اکانت خود برای فعال کردن آن دسترسی نداشته باشید.

blank

تنها راهی که برای شما مانده مکاتبه کردن با پشتیبانی اینستاگرام میباشد که این مورد هم از لحاظ زمان کمی وقت گیر میباشد و هم اینکه احتمال بازگردانی پیج بسیار کم خواهد بود. پس باز هم اشاره میکنم بهترین راه به یاد آوردن آخرین پسورد پیج میباشد.

یکی دیگر از موارد مربوط به بحث امروز را میتوان به نحوه غیر فعال کردن اکانت اینستاگرام خود اشاره کرد. اگر خودتان اقدام به غیر فعالسازی پیج خود در سایت اینستاگرام کرده باشید در آخرین مراحل غیر فعالسازی، اینستاگرام از شما با مطرح کردن مواردی دلیل دی اکیتو کردن اکانت را از شما میپرسد.

همانطور که ما در مقاله مربوط به این مضوع گفته شد بهترین گزینه برای غیر فعالسازی اکانت just need a break میباشد. که بعد از انتخاب این گزینه و اقدام به حذف موقت پیج خود، بعد از دو ساعت دیگر میتوانید با وارد کردن اطلاعات مربوط به اکانت را فعال کرده باشید.

به همین دلیل میباشد که برخی از کاربران با انتخاب یک گزینه دیگر به غیر از گزینه گفته شده ما، اقدام به غیر فعاسلازی پیج خود میکنند که هر کدام از این گزینه ها میتواند مفهوم دیگر و تاثیر دیگر داشته باشند. پس اگر قصد چنین کاری را دارید و میخواهید برای زمان کوتاه پیج خود را ببندید توصیه میکنیم از گزینه گفته شده استفاده کنید.

آخرین مورد مهمی که میخواهیم در این مقاله به آن اشاره کنیم تفاوت حذف اکانت اینستاگرام با غیر فعالسازی آن میباشد. که ما در نوشته های قبلی سایت به فرق این دو اشاره کرده بودیم که اگر پیج خود را از طریق قسمت delete account اقدام به حذف کرده باشید پیج شما به صورت کامل حذف شده و دیگر نمیتوانید پیج خود را بازگردانی کنید.

حتی برای بازگردانی پیج حذف شده، خود اینستاگرام هم نمیتواند کاری انجام دهد. پس مراقب باشید که به صورت اشتباه با هدف اینکه پیج خود را میخواهید برای مدت کوتاهی ببندید، اقدام به حذف آن نکرده باشید که دیگر فقط پشیمانی برای شما میماند.

جمع بندی

در مقاله امروز به نحوه فعال کردن اینستاگرام و تفاوت دی اکتیو کردن با حذف اکانت پرداخته شد که در صورت داشتن سوال میتوانید با ما در ارتباط باشید.

منبع:

ویرگول

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا